Adresa: Škroupova 4256/1; 636 00 Brno

Představení společnosti

Společnost imikra, spol. s r. o. byla převzata na počátku roku 2006 od původních společníků a je de facto právním nástupcem firmy Ing. Milan Kratochvíla, na jejíž činnost navazuje.


Historie společnosti

Firma Ing. Milan Kratochvíla zahájila svoji činnost v dubnu roku 1995 na základě živnostenského oprávnění v oboru projektování v oblasti investiční výstavby. V tomto oboru byla vyprojektována řada rodinných domů, ať už se jednalo o novostavby nebo rekonstrukce stávajících objektů. Dále bylo zpracováno několik projektů skladových hal s obslužnými plochami a komunikacemi. Součástí těchto projektů byl i výkon funkce technického dozoru investora a autorského dozoru (kompletní investorská inženýrská činnost).

Od roku 2002 se firma Ing. Milan Kratochvíla začala zabývat kompletními dodávkami staveb a zejména prováděním izolací staveb, ať už se jednalo o izolace proti vodě a povlakové krytiny, tak i zateplování obvodových konstrukcí stavebních objektů. Dodávky staveb byly realizovány systémem dodavatelských inženýrských činností.

Oblast investorských inženýrských činností byla prováděna nejen po celou dobu působení firmy Ing. Milan Kratochvíla, ale i před zahájením její činnosti v rámci zaměstnaneckého poměru.

V současné době je činnost rozšířena i na oblast výkonu funkce koordinátora bezpečnosti práce na staveništi - BOZP, oprávněné bylo získáno v prosinci 2007.

Činnost původní firmy se rozšiřuje i do dalších oblastí stavebnictví a do oblasti obnovitelných zdrojů energie – fotovoltaické systémy výroby energie spojené s generálními opravami střešních plášťů plochých střech.

Ing. Milan Kratochvíla | Telefon: +420 602 442 655 | Fax: +420 548 423 334 | E-mail: info@imikra.cz, imikra@email.cz

IČ: 634 87 152 | DIČ: CZ 6348752 | Společnost je zapsána v OR vedeném KS Brno, oddíl C, vložka 21456